Виберіть свою мову

Еколого-економічна оптимізація виробництва. Сталий розвиток: теорія, практика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н.В. Караєва. – Електронні текстові дані (1 файл: 9,69 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 96 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/62844

Foundations of sustainable development. Common issues of sustainable development. Seminar class [Electronic resource] : a study aid for master’s degree applicants in educational programs «Electronic micro- and nanosystems and technologies» and «Micro- and nanoelectronics» of specialty 176 «Micro- and nanosystem engineering» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ; comp. Dzhygyrey I. M., Verlan A. A. – Electronic text data (1 file: 7,44 MB). - Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023. –58 p. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57848

Основи інженерії та технології сталого розвитку. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Б. М. Комариста, В. І. Бендюг. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,71 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 346 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57847

Економічний вимір сталого розвитку. Методичні рекомендації до проведення практичних занять [Електронний ресурс] : навч. посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 051 «Економіка» [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, І. П. Гайдуцький, А. Д. Кухарук, Н. Є. Скоробогатова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.98 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 51 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57309  

Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та спеціальності 081 «Право» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. М. Іщенко, О. А. Акімова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 103 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47948 

Сталий інноваційний розвиток. Вебзастосунок ArcGIS Online [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Путренко, І. М. Джигирей. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,63 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 44 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47700

Сталий інноваційний розвиток. Аналіз, моделювання і прогнозування розвитку суспільства. Візуалізація показників сталого розвитку [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. М. Джигирей. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 28 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47699

Сталий інноваційний розвиток. Створення інтелект-карти. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Караєва Н. В. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,13 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 70 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41679 

Основи інженерії та технології сталого розвитку. Оцінювання життєвого циклу продукційних систем [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра /  / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. М. Джигирей. – Електронні текстові данні (1 файл: 809,51 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 47 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37717

Основи інженерії та технології сталого розвитку [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Б.М. Комариста, В.І. Бендюг. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 267 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29154 

Основи інженерії та технології сталого розвитку [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Б. М. Комариста, В. І. Бендюг. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,33 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 78 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19751 

Сталий інноваційний розвиток [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення семінарських занять, виконання індивідуального завдання і самостійної роботи для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста]. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 127 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19692 

Інклюзивне зелене зростання [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної роботи і виконання індивідуального завдання для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. М. Джигирей. – Електронні текстові данні (1 файл: 793,28 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 63 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19733