Виберіть свою мову

Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку

Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку (СЦД-Україна) працює в Україні з 2006 року в якості повноправного члена Світової системи даних (ССД) Міжнародної наукової ради (МНР). СЦД-Україна спеціалізується на проведенні міждисциплінарних досліджень складних систем різної природи.

Діяльність СЦД-Україна зосереджено на механізмах доступу української наукової спільноти до глобальних інформаційних ресурсів МНР в галузі наук про Землю, планетарної і космічної фізики та відповідних суміжних дисциплін, а також збору і зберігання глобальних і регіональних даних для проведення досліджень в галузі сталого розвитку та прийняття управлінських рішень.

Діяльність СЦД-Україна охоплює підтримку прийняття рішень для вирішення довгострокових проблем розвитку суспільства з точки зору його сталості; інформаційна підтримка оцінок перспектив і реалізації концепції сталого розвитку в галузі вищої освіти, бізнесу і політики.

Інформаційно-аналітичний ситуаційний центр

З метою підвищення ефективності та якості управлінських рішень, запобігання виникненню і усунення наслідків кризових і надзвичайних ситуацій у складі СЦД-Україна діє Інформаційно-аналітичний ситуаційний центр (ІАСЦ), що забезпечує аналіз та сценарне моделювання складних соціально-економічних систем, автоматизовану побудову можливих сценаріїв їх розвитку, розробку альтернатив управлінських рішень, розрахунок головних параметрів цих рішень та оцінку їх наслідків.

Ядром програмного комплексу ІАСЦ є Он-лайн платформа інтелектуального аналізу даних (Advanced Analytics Platform), розроблена фахівцями СЦД-Україна, що являє собою розподілену інформаційну систему з сервіс-орієнтованою архітектурою (стек технологій: MongoDB, NodeJS, Foundation zurb, AngularJS, React, Data-Driven Documents та ін.), призначену для вирішення задач, що виникають в процесі реалізації безперервного життєвого циклу даних, які використовуються для наукових та прикладних досліджень.

Навчально-науковий центр прикладної соціології «Соціоплюс»

Центр Соціо+ з 2002 року здійснює дослідження якості освіти з використанням різноманітних соціологічних методик.

Напрямки дослідження:

  • дослідження оцінок якості та наповненості освітніх програм університету
  • дослідження рівня дотримання норм академічної доброчесності
  • проведення досліджень якості освітнього процесу
  • моніторинг задоволеності роботодавців
  • кабінетні дослідження стану ринку праці