Виберіть свою мову

Нормативні дисципліни з проблем сталого розвитку

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Основи сталого виробництва
 • Основи сталого розвитку суспільства
 • Принципи глобального сталого розвитку

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Вибіркові дисципліни з проблем сталого розвитку

(приклади з кафедральних Ф-каталогів факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського)

 • Еколого-економічний ризик-менеджмент (ОНП "Цифрові технології в енергетиці", ІІ рівень; кафедра цифрових технологій в енергетиці ІАТЕ)
 • Ґендерна політика в системі публічного управління (ОПП "Публічне адміністрування та електронне урядування", ІІ рівень; кафедра теорії та практики управління ФСП)
 • Інклюзивне зелене зростання (ОПП "Системи і методи штучного інтелекту", І рівень; кафедра штучного інтелекту НН ІПСА)
 • Механізми забезпечення сталого розвитку громади (ОНП "Публічне управління та адміністрування", ІІІ рівень; кафедра теорії та практики управління ФСП)
 • Перспективи застосування штучного інтелекту для сталого розвитку (ОПП "Системи і методи штучного інтелекту", І рівень; кафедра штучного інтелекту НН ІПСА)
 • Соціальна урбаністика (ОПП "Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність", ІІ рівень; кафедра філософії ФСП)
 • Соціально-економічний потенціал управління станом довкілля (ОНП "Цифрові технології в енергетиці", ІІ рівень; кафедра цифрових технологій в енергетиці ІАТЕ)
 • Соціологія інновацій та конфлікту (ОПП "Врегулювання конфліктів та медіація", І рівень; кафедра соціології ФСП)
 • Сталі інформаційні технології (ОПП "Системи і методи штучного інтелекту", І рівень; кафедра штучного інтелекту НН ІПСА)

та інші